Csizmadia Lajos

Hely:
Alsóvárosi temető
Készítette:
Krausz Albert fia
Felirat:

Csizmadia Lajos nyug. ref. theol. akad. tanár 1858-1928, Csizmadia Lajosné szül. Szabó Izabella Ilona 1864-1929.

„Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.”

Filipp. 1. 21.

Megjegyzés:

Csizmadia Lajos (Tác, 1858. szeptember 03. – Pápa, 1928. december 05.): református lelkész, tanár.
A középiskolát Pesten és Pápán végezte. A teológiát is Pápán kezdte, és Edinburghban fejezte be. Hazatérve több helyen káplán, 1890-től Nádasdladányban, később Lepsényben lelkész. 1901 és 1926 között a Pápai Református Teológiai Akadémián a gyakorlati teológia tanszékét foglalta el.

Művei: Az igehirdetés alapelvei. Pápa, 1903. – Bibliai szókönyv. Debrecen, 1910. – Bibliai földrajz és természetrajz. Tahitótfalu, 1927. Fordításaiból: Természeti törvény a szellemi világban. (Drummond után.) 1895. – A keresztényi szeretet munkái. (Dalhoff után.) 1906.

Irodalom: Pongrácz József: ~. Pápa, 1930.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998. - OSZK Gyászjelentések.