Fazekas Mihály

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Fazekas Mihály ref. lelkész, püspöki titkár 1887-1945, Borkay Margit 1883-1983. A szeretet soha el nem fogy. I. Kor. 13: 8.

Megjegyzés:

Fazekas Mihály (Balatonkenese, 1887. július 5. – Pápa, 1945. október 18.): református lelkész, püspöki titkár.

Atyja Fazekas Mihály balatonkenesei kántortanító, anyja Köntös Juliánna.

Elemi iskoláit Balatonkenesén, középiskoláit az 1898/99. tanévtől 1905/06. tanévig a pápai Református Főgimnáziumban végezte, s 1906. VI. 27-én tett érettségit jeles eredménnyel. A teológiai akadémiát Pápán végezte az 1906/07-1909/10. években. I. lelkészképesítőt 1910. VI. 29., II. lelkészképesítőt 1912. VI. 26-án tett Pápán jeles eredménnyel. Szolgált, mint főiskolai szenior és pápai segédlelkész Pápán 1910. VII. 3-1910. IX. 3-ig, néhai dr. Antal Gábor mellett püspöki titkár 1910. IX. 3-tól 1913. X. 16-ig. Lelkipásztor Felsőörsön 1913. X. 16-tól 1927. IX. 30-ig. A megszervezett püspöki titkári álláson működik Pápán 1927. november hó 1-től a mai napig. Szolgált az 1914-18-as világháborúban, mint tábori lelkész 13 hónapig.

Kitüntetései: 1. a lelkészi érdemkereszt II. osztálya (Piis meritis) a piros-fehér szalagon, 2. háborús emlékérem.

Irodalmi munkássága: Egyházi beszédek és értekezések a Református Igehirdetőben és a Dunántúli Protestáns Lapban, szépirodalmi munkák a Veszprém vármegye, Virágoskert és Balatonkenese és Vidéke című lapokban.

Egyházmegyei tisztségei voltak a veszprémi egyházmegyében: körlelkész 1915-1918, közpénztárnok 1918-1923, tanügyi elnök 1919-1927, belmissziói előadó 1925-27; egyházkerületi tisztsége: egyházkerületi tanácsbíró 1943-tól.

Nősült 1911. évi július 4-én. Felesége Borkay Margit Katalin.

Gyermekei: 1. Edit Margit, született 1912. III. 12., férjhez ment 1939. V. 16., férje Szabó József alsósegesdi református lelkipásztor.

2. Gábor, született 1913. december 27-én, ez idő szerint nagysallói (Barsi egyházmegye) segédlelkész.

3. Mihály, 1927. március 28-án. Jogot végzett. Mint tartalékos zászlós egy évet hadi szolgálatban töltött a mostani világháborúban.

Kitüntetései: bronz vitézségi érem, tűzkereszt a kardokkal, 1 elismerő okirat.

Forrás: A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi önéletrajzai, 1943. 613-614. p.