Voyta Ferenc József Lázár (Voita, Vojta, Voytha)

Szülei: Voyta Ferenc építész

Nős, felesége1. Vels Emilia, 2. Kolmheim Erzsébet.

Gyermekei: Adolf 1834. Eliz

A gimnáziumot Budán végezte, majd Bécsben tanult építészetet. Pápán telepedett le 1831-ben vagy 1832-ben , ahol 1834-ben szerzett polgárjogot. Építőmesterként elsősorban főúri családok, uradalmak megrendelésére dolgozott 1863-ig, amikor vállalkozását átadta fiának, Voyta Adolfnak. 1863-ban a pápai Takarékpénztár elnökévé választották. Pápa város polgármestere 1865 és 1887 között, amikor megbízásáról lemondott. Polgármesteri időszakában létesült többek között az Iparrajziskola. Ő kezdte Pápán, néhai Tarczy Lajos professzorral, a nemesített gyümölcsfák tenyésztését. Ő létesítette, aránylag igen kevés költséggel, a város minden megterheltetése nélkül a mintaszerű kisdedóvó intézetet. Pápán, a Kálvária temetőben nyugszik.

Díjak, kitüntetések: 1887 Ferenc József rend lovagrendje.

Irodalom: Hudi József: Voyta Adolf visszaemlékezései. = AP., 2011. 1–2.; 3–4. sz.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő Varga Béla. Veszprém, 2014. Művészeti lexikon 2. L-Z. Szerk. Éber László. Budapest, 1935.

 

Születési dátum
Születési hely
Körmend
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
építész, polgármester