Békés János

Hely:
Kálvária temető
Készítette:
Schneider Géza kőfaragó-szobrász
Felirat:

Békés János Tb. Kanonok Plébános 1913-1990. R.I.P.

Megjegyzés:

TB. kanonok, plébános (Nagytevel, 1913. március 20. – Doba, 1990. december 31.).

Szülei Bábits József földműves és Strudl Katalin. Névváltoztatását 1940-ben engedélyezték. A középiskolát Pápán és Veszprémben végezte, 1933-ban érettségizett. A veszprémi kisszemináriumba felvették 1929-ben. Pappá szentelték 1938. június 19-én. Káplán Zalapetenden 1938-tól, Babócson 1939-től, Inkén 1941-ben, Barcson 1941-tól, Kaposvárott a Jézus Szíve-plébánián, Pápán a Szent István plébánián 1944-től, uo. hitoktató 1946-tól a róm. kat. polgári fiú- és zárdai leánypolgári iskolában. Zsinati vizsgát tett egyházjogból és morálisból 1947. május 12-én. Pápán első plébános a Kálvária-plébánián 1948-tól. A pápai kerület esperese 1966. november 26-tól, pápai főesperes 1975-től.

Pápán megszervezte a plébániát, építtette a plébániaházat, rendbe hozatta a templom belsejét, ismételten renováltatta külsejét, a Kálvária stációt és a Golgotát. A templomban márvány keresztelőkutat és gyóntatószéket állíttatott.

Forrás: Pfeiffer János: A veszprémi egyházmegye történeti névtára (1630-1950). München 1987. 274. p.