Botka István Dr. (Névedi Botka István)

Hely:
Kéttornyúlaki temető
Felirat:

Botka Imréné született Nedeczky Emma asszony férje s 4 gyermeke hálás szeretetéül emelték e gyászoszlopot életének 32. évében hunyt el az örökké felejthetetlen édesanya, a szeretett nő február 27-én 1866ik évben. Áldás hamvaira.

Felejthetetlen névedi Botka Imre úr  meghalt 1879. év május 2-a élte 53. évében.

Felejthetetlen jó férj és apa Botka Mihály elhunyt júl. 27-én 1891 évben élte 38. évében.

névedi Botka Jenő szül. 1857 aug. 14. megh. 1921. nov. 12, neje Schneider Etelka 1867. dec. 8. megh. 1942. szept. 9.

Dr. névedi Botka István szül. 1885. nov. 19. megh. 1930. aug. 1. Áldás emlékére!

névedi Botka Elemér 1893-1969, neje Botka Elemérné 1903-1980.

G. Felner Ilona.

Saáry Tiborné szül. Botka Ilona 1888-1957, Csillag Pál 1901-1980, neje Botka Valéria 1901-1986.

Megjegyzés:

Névedi Dr. Botka István: zirci főszolgabíró.

A zirci járás főszolgabírája, e hó 1-én munkás életének 45., közszolgálatának 22. évében agyvérzés következtében hirtelen elhunyt. A boldogult a vármegyei közigazgatásnak egyik kiválóan érdemes, szorgalmas, tehetséges tisztviselője volt, aki pályáját Veszprém megyénél 1908-ban, mint közig, gyakornok kezdte meg, 1909-ben aljegyzővé választották s ezidőben a  főispáni titkárságot is betöltötte egy ideig néhai Hunkár Dénes főispán mellett. 1920-ban tb. főjegyzővé nevezte ki a főispán, 1926 óta pedig a zirci járás nagy szeretettől és tisztelettől övezett főszolgabírája volt. Kedves, úri egyéniség volt s minden kérdésben az igazság mellett a legjobb akarat irányította tetteit. Váratlan halála az egész vármegyében osztatlan részvétet kellett. Holttestét vasárnap délelőtt Zircen történt beszentelés után Kéttornyúlakra szállították s itt helyezték örök pihenőre a családi sírboltban. Korai halálát édesanyja: özv. Botka Jenőné; felesége szül. Hannig Gizella; testvérei Emma férj. Szászi Béláné, Ilonka özv. dr. Saáry Tiborné, József, Elemér és Valéria, valamint kiterjedt rokonság gyászolja. Áldás emlékére!

Forrás: Pápai Hírlap, XXVII. évf., 1930. 32. sz. 1. p.

 

Botka Imre: kéttornyúlaki földbirtokos.

Forrás: Pápai Lapok, 5. évf., 1878. 31. sz. 1. p. - OSZK Gyászjelentések: Botka Imre, Botka Imréné

 

Botka Jenő: városi képviselő, a katolikus kör elnöke, polgári ápolda gondnoka.

Forrás: Pápa és Vidéke, 4. évf., 1909. 9. sz. 4. p. - Pápai Hírlap, XVIII. évf., 1921. 47. sz. 4. p. - OSZK Gyászjelentések: Botka Jenőné

 

Botka Mihály: kéttornyúlaki földbirtokos, megyebizottsági tag.

Forrás: Pápai Lapok, 18. évf., 1891. 31. sz. 2. p. - OSZK Gyászjelentések.