Borbély Sándor

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Borbély Sándor gimn. igazgató 1915-1975

Megjegyzés:

Borbély Sándor (Nagyszalonta, 1915 - Pápa, 1975) Pápa Református Kollégium tanára, a Türr István Gimnázium igazgatója.

Kis­iparos család gyermekeként született Nagyszalontán.A középiskola alsó négy osztályát szülővárosa román líceumában végezte. Rokonai segítségével került Debrecenbe, ahol a Református Kollégiumban folytatta tanulmányait. Érettségi után a debreceni egyetemre iratkozott be, ahol matematika-fizika szakos kö­zépiskola tanári oklevelet szerzett. Pedagógiai pályáját 1939-ben a debreceni református polgári iskolában óraadóként kezdte. 1940-ben a pápai Református Gimnáziumba kapott meghívást, ahol az intézmény államosításáig tanított. Ekkor a Türr István Gimnáziumba helyezték át. Itt 1954-69-ig igazgató helyettes. 1969-ben az igazgatói teendők ellátására kapott megbízást. 1968-ban kiváló tanári kitüntetést kapott. A gimnázium vezetését 1975. október 15-én történt nyugdíjazásáig látta el. Hosszú, súlyos betegség után, 60 éves korában halt meg. Irodalom: Hermann 1995. 43. " Kollégiumi értesítő 1940/52. " Türr évkönyv 1988. 153.

Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 1997.