Faragó János

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Faragó János a pápai Református Kollégium Igazgatója 1865-1944, és hitvese Antal Irén 1879-1921.

dr. Peczold Károly gyógyszerész 1890-1966, és hitvese Faragó Irén 1903-1978.

özv. Zathureczky Józsefné 1880-1961. Hűséges gondviselőnk.

Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.

Job 19.25

Zarka Dénesné szül. Tarczy Lenke szül. 1846. január 3. meghalt 1914. márczius 13.

Áldott legyen emléke!

Megjegyzés:

Faragó János (Mályi, 1865. július 06. – Pápa, 1944. március 27.): tanár, Református Kollégium igazgatója.

Középiskolába Miskolcon járt, tanári oklevelet a budapesti egyetemen szerzett. 1889–1890-ben a budapesti egyetem gyakorlóiskolájában tanított, majd öt esztendeig a Karcagi Református Főgimnázium igazgatója. 1895-ben költözött Pápára, ahol 1901-ig tanár, 1901 és 1921 között igazgató a Református Gimnáziumban. 1921-től 1928-ig a Református Kollégium főigazgatója, a Református Zsinat és az Országos Közoktatási Tanács tagja. Huszonöt évig a város református nőegyletének titkára és az iparos ifjúsági kör díszelnöke.

Művei: Fejlesszük gimnáziumunkat! Karcag, 1894. – Spinoza élete és etikája. Karcag, 1895. – Az objektivitás Homérosznál és Vergiliusnál. Pápa, 1896. – A görög és a keresztyén dráma. Pápa, 1900. – Középiskoláink és a Magyar Alföld. Debrecen, 1900. – M. Tullius Cicerónak Catilina ellen tartott beszéde. Pápa, én.

Irodalom: Faragó János önéletírása. Pápa, 1940. – Dtli Prot. L, 1944.– Pápai pedagógus lexikon. (Főszerk.: Tungli Gyula.) Pápa, 1997.

Forrás: Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Varga Béla. Veszprém, 1998. - OSZK Gyászjelentések: Faragó János

 

Zarka Dénesné Tarczy Lenke: Pápa városi jótékony nőegylet volt elnöke.

Édesapja Tarczy Lajos főiskolai tanár, az Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Férje Zarka Dénes Budapest józsefvárosi királyi közjegyző.

Forrás szerint Zarka Dénes elhunyt 1895. október 21-én és szintén e sírban nyugszik, de sírfelirat nem látható.

Forrás: Pápai Lapok, 22. évf., 1895. 44. sz. 5. p. - Pesti Hírlap, 36. évf., 1914. 65. sz. 15. p. - OSZK Gyászjelentések: Zarka Dénesné