Németh Vilmos Mihály

1861. szeptember 8.-án lépett a szent Benedek-rendbe; teológiai tanulmányait Pannonhalmán bevégezve, 1868. augusztus 1.-én miséspappá szenteltetett fel. 1868-1872-ben a pápai gimnázium tanára, 1872-1879-ben Komáromban ugyanaz, 1879-től pedig ugyanott gimnáziumi igazgató és a mértani rajz tanára volt. 1895-ben Sopronba helyeztetett át gimnáziumi tanárnak. 1897-től tárkányi (Komárom megye), majd Szentiváni (Győr megye) lelkész volt. 1908-ban nyugdíjba vonult. 1910-től Tihanyban perjel volt. — Cikkei a komáromi gymnasium Értesítőjében (1878. Európa politikai és társadalmi állapota a XVIII. században, 1881. A kereszténység meghonosodása Magyarországon, névtelenül, 1890. Magyarország fürdőhelyeinek és ásványvizeinek áttekintő ismertetése, 1892 és 1893. Néhai Király József püspök által Komárommegye kath. nemes ifjúsága részére tett iskolai ösztöndíjalapítvány története 1814-től 1861-ig, az alkotmány visszaállításáig, 1894. A komáromi kath. gymnasium története a Jézus-társaság vezetése alatt). — Munkái: 1. Szót kérek. Régészeti értekezés. Komárom, 1875. — 2. Pannonhalmán alapított szent Benedekrend főapátsági székesegyház újjászületésének emlékére... 1876.(Oda Névtelenül). — 3. Magyarország hegy-, síkés vízrajzi viszonyainak átnézeti térképe. Iskolai használatra. Bpest, 1881. — Szerkesztette a komáromi szent Benedek-rendi kath. kisgymnasium Értesítőjét 1880-tól 1895-ig. Szöllössy Károly. Szerzetes rendek. Arad, 1878. 91. lap. — Scriptores Ordinis S. Benedicti Vindobonae, 1881. 315. 1. — Kiszlingstein Könyvészete. — A soproni kath. főgymnasium Értesítője 1896., 1897. — A pannonhalmi szent Benedekrend Névtára. Győr, 1901.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903. A pannonhalmi szent Benedek-rend névtára 1802-1986. Összeáll. Berkó Pál, Legányi Norbert. Győr, 1987.

Születési dátum
Születési hely
Győrszentmárton
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Tihany
Foglalkozás
bencés tanár, áldozópap, gimnáziumi igazgató