Népessy Károly

1859. május 11.-én szenteltetett fel misés pappá. Káplán volt Káptalanfán 1859-1860-ban, Marcaliban 1860-1861-ben. Azután hitszónok és hitoktató a kaposvári gimnáziumban. Káplán volt Halimbán 1864-1865-ben, Devecseren 1865-1869-ben. Adminisztrátor és helyettes plébános volt Vöröstón 1869-1874-ben. 1874-1899-ben Vöröstón plébános volt. 1899-ben nyugalomba vonult Pápára. — Munkája: Egyházi énekek és imák a ker. kath. tanuló ifjúságnak használatára. Kaposvár, 1877. (Pest, 1863. és Bpest. év n.). Kiszlingstein Könyvészete. — Schematismus Weszprimiensis 1901.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

Születési dátum
Születési hely
pest
Halálozás dátuma
Részleges halálozási dátum
Pápa
Foglalkozás
tanár, áldozópap