Neumann Salamon A.

Nős, felesége 1. Kraus Júlia (Julianna). 2. Kraus Janka

Neumann Salamon A. izraelita tanító Óbudán, hol 50 évnél tovább tanított; iskolája a 60-as években minta főiskolának neveztetett, melynek akkor igazgató-tanítója volt. A múlt század 20-as éveiben került Óbudára. 1876-ban nyugdíjba lépett és ezüst érdem-keresztet kapott. — Munkái : 1. Ganz neuer Stufengang beim Unterrichte in der magyar. Sprache, oder Elementar-Sprachlehre für Kinder und Erwachsene, welche diese Sprache auf eine leichte Art und in sehr kurzer Zeit erlernen wollen. Nebst einer stufenweisen Sammlung von Hauptund Beiwörtern, für den Gebrauch seiner Schuljugend herausgegeben. I. Heft. Ofen, 1840. — 2. Zwei Lehrcurse für den ersten Unterricht im Ungrisch und Deutschen und dem Notwendigsten und Wissenswerthesten aus der ungrischen und deutschen Sprachlehre. Als Leseund Sprachbuch. I. Curs. U. ott, 1840. (4. bőv. és jav. kiadás. U. ott, 1842). — 3. Toldoth Israel, oder kurze biblische Geschichte mit einer deutschen und ungarischen wörtlichen Interlinearübersetzung. U. ott, 1841. (2. kiadás). — 4. Neuer praktischer Lehrmeister der ungarischen und deutschen Sprache, sowohl für Kinder oder Schulen, als auch für Erwachsene zum Selbstunterricht. Pest, 1851. (2. kiadás. U. ott, 1856. 3. bőv. és jav. k. Pest és Bécs, 1862.). — 5. A magyarok története magyar és német nyelven, kérdések és feleletekben. Az elemi iskolák növendékeinek felfogó erejéhez képest röviden előadva, több nagy munka után. Buda, 1844. (2. bőv. és jav. kiadás. Német czímmel is, 3. jav. k. Pest. 1851., 4. jav. k. 1855., ő. jav. k. 1859. U. ott, 14. k. Bpest, 1885.). — 6. Első oktatás a földleírásban, különös tekintettel Magyarországra. Magyar és német nyelven, kérdések és feleletekben. Pest, 1845. (Német és magyar czímmel és szöveggel. 2. k. U. ott, 1864., csupán magyarul 2. k. 1864. U. ott). — 7. Legújabb köszöntő az ifjúság és nagyobb korúak számára, magyar és német nyelven. U. ott, 1848. (Német czímmel is. 2. kiadás 1855.. 3. k. 1860. U. ott. Ugyanez magyarul és németül külön is megjelent). — 8. Der schnelle Ungar, oder: Zwei Lehrcurse für den ersten Unterricht im Ungarisch- und Deutschlesen und dem Notwendigsten und Wissenswerthesten aus der ungarisch und deutschen Sprachlehre. U. ott, 1854. (7. bőv. és jav. kiadás, 8. kiadás. U. ott, 1859). — 9. Olvasókönyv felsőbb izraelita iskolák számára. Pozsony, 1864. Petrik Bibliogr. — Kiszlingstein Könyvészete és a m. n. múzeum példányairól és Kohn Sámuel rabbi közlése.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

Részleges születési dátum
?1803
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Óbuda
Foglalkozás
tanító