Noszlopy Antal (Noszlopi Noszlopy Antal)

Szülei: Noszlopy Antal földbirtokos, Szeniczei Bárány Júlia.

Nős, felesége Gattáji Gorove Anna.

1848—49-ben honvéd-hadnagy és több megye táblabírája volt. (Testvére volt N. Gáspár, 1849. kormánybiztos, kit 1852. nov. kivégeztek). — Költeményt írt a Honművészbe (1836.), cikkeket a Madarász József Nefelejts című Almanachjába (Pest 1832.) és a Regélőbe (1836.17., 18. sz. Felelet és általános észrevételek a Frankenburg Adolf urnák a múlt évi Regélő 83 — 85. sz. írt Somogyi képek című munkájára: Somogyi bucsu, Marczali táncmulatság) sat. Közlöny 1848. 170. szám. — Nagy Iván, Magyarország családai VIII. 166. SZ. — Vasárnapi Újság 1890. 48. sz. (Nekr.). — Pápai Iapok 1890. 47. sz. és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

 

Születési dátum
Születési hely
Vrácsik
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
földbirtokos, országgyűlési képviselő, ügyvéd