Noszlopy Tivadar (Noszlopi Noszlopy Tivadar)

Nős, felesége Körmendy Józsa.

Gyermekei: Aba Tihamér Gyula József.

A gimnáziumot Kaposvárott, Csurgón és Pápán végezte, jogi tanulmányait Budapesten (részben Kecskeméten) 1885-ben; utána megyei tisztviselő Kaposvárt (Somogy megye). — Pápai diák korában munkatársa volt az ottani lapoknak, első költeménye: Mezei virágok 1881-ben jelent meg; írt a következő hírlapokba: Magyar Vidék (Pápa 1880—81.), Nemzeti Újság (Bpest 1880.), Pápai Lapok (1881.), Hazánk (Győr 1881.), Világosság (Kaposvár 1882—83.), Somogy (Kaposvár 1882., 1884., 1886—87), Népjog (Kaposvár 1882—83.), Kecskeméti Lapok (1882—87), Vásárhely és Vidéke (1883.); Kecskemét (1883—85.); Pozsony (1883—84); Vasárnapi Újság (1884. Berzsenyi Dániel életéből apróságok, Niklán, 1886. Berzsenyi Dániel életéből. 1898. Berzsenyi nagyszülői és szülői életéből, A költő ifjúsága, Berzsenyi Dániel és családja); Társadalom (Kaposvár 1884 —1885.); Veszprémi Független Hírlap (1884—85); Figyelő (1885 Berzsenyi Dániel és családja); Képes Családi Lapok (1885. Berzsenyi Dániel hagyatékából, 1886. Zankay-Papszt Zsigmond költő Somlyón és költ.); Nemzeti Hírlap (1885— 1887.); Kaposvár (1885. Berzsenyi Dániel és családja, 1886—89. A magyar hadsereg fejlődési története a legrégibb időktől 1848-ig sat.) ; M. Prot. Egyh. és Isk. Figyelő (1887.) sat. — Munkája: 1. Mezei virágok Kaposvár, 1881. (Költemények). — 2. Emlékeim Somogyból. Kaposvár, 1882., 1887. Két kötet. — 3. Vadrózsák. U. ott, 1883. (Újabb költemények). M. Könyvészet és önéletrajzi adatok.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

Születési dátum
Születési hely
Várfalva (Vrácsik)
Részleges halálozási dátum
?
Halálozás helye
?
Foglalkozás
megyei aljegyző