Orsonics Iván János (Orsonics Iván Flórián, Orsonits Iván János, Orsonits Iván Flórián)

1821. október 15.-én lépett a szent Benedek-rendbe; teológiai tanulmányainak Pannonhalmán bevégzése után, 1828. május 18.-án fölszenteltetett. Tanár volt 1828- 1829-ben Pápán, 1829-1830-ban Pannonhalmán, 1830-1832-ben Győrött a növendékpapoknál, 1832-1850-ben ugyanott az akadémián, 1850-1868-ban szintén ott a gimnáziumban; 1868-1874-ben ugyanott mint könyvtárnok működött s 1874. december 10.-én meghalt. — Cikke a győri gymnasium Értesítőjében (1854. Földünk történelmének vázlata). Győri Közlöny 1868. 62. szám. — Budapesti Közlöny 1874. 288. sz. — Scriptores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 327. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IX. Mircse-Oszvaldt. Budapest, 1903.

Születési dátum
Születési hely
Szombathely
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Győr
Foglalkozás
bencés tanár, bölcseleti doktor