Handl József

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Feltámadunk! Margit 1910-1972, Handl Elemér 1913-1943, Márta 1912-1994.

Handl József 1872-1942, Handl Józsefné 1885-1955.

Megjegyzés:

Handl József (1872 – Pápa, 1942. június 14.): ny. kir. járásbírósági elnök.

Handl József kiválóan képzett jogász volt, aki fiatalon került a zernesti járásbíróság vezető állásába. A trianoni békeszerződés után állását elhagyni kényszerülvén, a pápai járásbírósághoz nevezték ki és 1922-ben ennek elnöki állását nyerte el. Bírói működésével megnyerte úgy a jogkereső közönség, mint az ügyvédtársadalom nagyrabecsülését. Élénk részt vett a helybeli katolikus hitközségi életben, néhány éven át a hitközség elnöki tisztségét is betöltötte. 1937-ben vonult nyugdíjba. II. oszt. polgári hadi érdemkereszt tulajdonosa.

Forrás: Pápai Hírlap, XXXIX. évf., 1942. 25. sz. 3. p. - OSZK Gyászjelentések

 

Handl Margit (Marosvásárhely, 1910. augusztus 13. - Pápa, 1972. november 01.): biológia-földrajz-kémia szakos középiskolai tanár.

Nevelői pályáját 1935-ben kezdte. 1935-48-ig a pápai Ranolder Intézet tanára volt. Először a Jókai Állami Általános Iskolában, majd a Közgazdasági Technikumban, 1961-67-ig a Petőfi Sándor Gimnáziumban tanított. Órái mind didaktikai, mind tartalmi szempontból mintaszerűek voltak.1967-72 között a Vámos Ilona Leánykollégiumban volt nevelőtanár.  

Irodalom: Közg évk. 1989. 48. • Petőfi emlk. 1994. 63.

Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 1997.