Horváth Antal

Hely:
Kálvária temető
Készítette:
Krausz Albert Fia kőfaragó
Felirat:

Itt nyugszik Horváth Antal nyug. esperes plébános aranymisés áldozár szül. 1827. febr. 26. meghalt 1914. febr. 23. Az örök világosság fényeskedjék neki!

Mail József 1904-1991, felesége Bierbaum Anna 1909-2003.

Megjegyzés:

Horváth Antal (Felsőszilvágy, 1827. február 26. – Pápa, 1914. február 23.): nyug. esperes, plébános.

A veszprémi egyházmegye papjává 1853. augusztus 2-án szentelték. Néhány évi káplánkodás után 1860-ban Pápasalamonban, 1882-ben pedig Vaszaron lett plébános. A pápai esperesi kerületnek 1897-től 1902-ig esperese volt, az egyházmegyei alesperesi kerületek újabb beosztása után 1902-től 1909-ig a csóti kerületnek volt az esperese. Ekkor nyugdíjba ment és Pápára jött lakni. Élete utolsó éveit teljes vakságban töltötte el.

Életében a lelkipásztorkodásnak volt tevékeny munkása, kit hívei nagyra becsültek áldott jó lelkéért, de tiszteltek is sokan puritán egyszerűsége, leereszkedő, nyájas modora és magyaros vendégszeretete révén. Városunk egyik legidősebb polgára, egy gyémántmisés pap zárta le örökre szemeit. Halála széles körben keltett mély részvétet s többek között Néger Ágost, prelátuskanonok. több plébános, a Pápa városi és vidéki takarékpénztár igazgatósága stb. Írásban fejezték ki részvétüket, 87 évet élt. Múlt hétfőn este meghalt Flórián-utcai lakásán. Holttestét másnap kivitték a kálváriái templomba, hol felravatalozták és szerdán délután eltemették. Temetésén, melyet Kriszt Jenő esperes káplánjai, továbbá Korbély György és Soós Pál segédletével végzett, jelen voltak a vaszari és pápasalamoni hívek élükön lelkészeikkel, valamint a csóti kerület néhány más papjaival. R. i. p.!

Forrás: Pápai Lapok, 41. évf. 1914. 9. sz. 4. p.