Koppányi Jenő

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Koppányi Jenő plébános 1911-1976.

Megjegyzés:

Koppányi Jenő (Dióskál, 1911. szeptember 23. – Farkasgyepű, 1976. május 11.): nyárádi plébános.

1923. június 23-án Veszprémben nyerte el a papszentelés kegyelmét. Papsága első idejében kiskomáromi, tapolcai, pápai, sümegcsehi, kadarkúti káplán, kaposvári hitoktató, miháldi kisegítő, tábori lelkész, marcali káplán, dióskáli és nemesbüki plébános volt. 1950-től 1955-ig szolgálatot nem teljesíthetett, ezután Nyárádon és Vaszaron kisegítő lelkészként, 1958-tól pedig vaszari, majd 1962-től haláláig nyárádi plébánosként működött. 

Hívei tehetséges igehirdetőnek, paptársai jószívű testvérnek ismerték. Megpróbáltatásainak, betegségének keresztjét erős lélekkel viselte.

Forrás: OSZK Gyászjelentések.