Vörösházi Péterné (Horváth Ágnes)

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Vörösházi Péter 1934-2004, neje Horváth Ágnes 1944-2011.

Megjegyzés:

Vörösházi Péterné Horváth Ágnes (1944. február 16. – 2011. február 1.): pedagógus.

Vörösházi Péterné, vagy ahogy diákjai emlegették, Ági néni, 1987-tõl 2004-ig tanította a magyar nyelv és irodalmat a Türr István Gimnáziumban. Már elmúlt 40 éves, amikor a pedagógusi pályára lépett, ám már a kezdet kezdetén kitűnt: itt az õ igazi helye. Életvidám természete és humora, türelme és empátiája éppúgy igazi tanáregyéniséggé tették, mint alapos szakmai tudása, amelyet lankadatlan szorgalommal folyamatosan fejlesztett. Diákra és kollégára egyaránt szeretettel figyelt, s tüstént észrevette, ha gond van, ha segíteni kell. Hányszor emelt ki bennünket is a csüggedésből egy-egy kedves szava és mosolya! A kórtól, amely elragadta, azutóbbi esztendőben sokat szenvedett. A gyötrelmeket azonban méltósággal visel-te; ha találkoztunk, ugyanazzal az érdeklődéssel és szeretettel tekintett reánk, mint korábban. Kedves lénye itt marad; szeretteiben, ismerőseiben él tovább.

Forrás: Pápa és Vidéke, IX. évf., 2011. 5. sz. 6. p.