Ruip Jenő

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Ruip Jenő 1893-1957, neje szül. Szabó Julianna 1895-1976.

Ruip Gyula 1918-1982.

Megjegyzés:

Ruip Jenő (Árpás, 1893. december 5. – 1957. március 4.): gazdálkodó, nemzetgyűlési képviselő.

Római katolikus, kisiparos-kisparaszti családból származott.

Apja Ruip János bognár, anyja Meizer Mária háztartásbeli. Szülei 7 kat. holdon gazdálkodtak.

Felesége, Szabó Julianna a család mindennapi ellátásáról gondoskodott.

Gyermekei: Jenő (1917) egyetemi tanár, Gyula (1918-1982) könyvelő, tisztviselő.

Négy középiskolai osztályt végzett. 1912-1914-ben katona. Leszerelése után nagy hozzáértéssel gazdálkodott a szüleitől örökölt 7 kat. hold földön. Vásárlások útján birtoka 27 kat. hold szántóra és 22 kat. hold legelőre nőtt. Növényeivel, állataival eredményesen szerepelt a különböző kiállításokon. A pápai földműveskör elnöke, emellett számos helyi társadalmi szervezetben viselt vezető tisztséget. Pápa város képviselő-testületének a tagja. 1939-ben beválasztották a Felső-dunántúli Mezőgazdasági Kamarába. 1945-től a FKGP pápai szervezetének az elnöke, 1949 októberéig többször újraválasztották. Tagja volt a városi nemzeti bizottságnak is. 1945. november 4-én a Veszprém vármegyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. Az FKGP centrumához tartozott. Az 1947. évi országgyűlési választásokon a baloldali pártvezetőség nem jelölte. Ezután visszavonult a politikai élettől. 1950-ben kulákká nyilvánították, sok zaklatás érte. A betagosítás után megmaradt 12 kat. holdnyi külterületű bírtokán gazdálkodott. A rossz minőségű föld terméséből emberfeletti erőfeszítéssel sem tudott eleget tenni a beszolgáltatásnak anyagilag tönkrement, és egészségi állapota is megromlott.

Forrás: Nemzetgyűlés Almanachja/életrajzok 1945-1947. - OSZK Gyászjelentések: Ruip Jenő, Ruip Jenőné.