Szkurszky János

Hely:
Kálvária temető
Készítette:
Kacsmarek Jenő kőfaragó
Felirat:

Itt nyugszik Szkurszky Ilonka élt 18 évet megh. 1915. feb. 1., Szkurszky János 1870-1936 és neje szül. Vadas Erzsébet. Szkurszky Pál 1898-1967, neje Takács Erzsébet 1913-1975, Horváth Istvánné Szkurszky Ilona 1934-2001.

Megjegyzés:

Szkurszky János (1870 - Pápa, 1936. december 7.) női szabó iparos, volt ipartestületi elnök.

Helybeli kiérdemesült női szabó iparos életének 66. évében hosszas betegeskedés után elhunyt. Halála híre az egész városban, de különösen az iparosság körében osztatlan részvétet keltett. A boldogult kiváló szakember volt, jó modoráért, előzékeny kiszolgálásáért is úri hölgyeink szívesen keresték fel divatszalonját. Fiatalabb éveiben vezető szerepet töltött be az iparosság életében. Az ipartestület elöljáróságának évek hosszú során át tagja volt, majd viselte a testületi alelnöki és elnöki tisztét mindig önzetlenül, csupán az iparosság érdekeit tartva szem előtt. Nagy részvét mellett helyezték örök pihenőre. Elhunytát özvegye, fia: Szkurszky Pál, leánya Horváth Sándorné és nagy rokonság siratja. Áldás emlékére!

Forrás: Pápai Hírlap XXXIII. évf., 1936. 50. sz. 4. p. - OSZK Gyászjelentések: Szkurszky János, Szkurszky Jánosné, Szkurszky Ilona.

 

Szkurszky Pál (Pápa, 1898. szeptember 27. – Pápa, 1967. szeptember 14.): szabómester, divattervező, kosztüm-iparművész.

Édesapja Szkurszky János női szabómester.

Felesége Takács Erzsébet akivel 1932-ben kötöttek házasságot.

Édesapja által bevezetett női divattermet működtetett Pápán. A pápai női ipariskolában hat éven át ritka szaktudással és lelkes buzgósággal látta el a női szakrajzoktatást.

1923-ban a Veszprém megyei iparkiállításon aranyéremmel tüntették ki a kiállított lehelet finomságú s pompás megrajzolású batik-munkáit és a múlt és jelen toalettjeit ábrázoló figuráit. 1932-ben a soproni iparos kongresszus a magyar kézműves és kisipar érdekeinek előbbre vitele és oltalma, nemkülönben fejlesztése és hírnevének fejlesztése érdekében kifejtett s odaadó önzetlen és eredményes működéséért elismerő díszoklevéllel tüntette ki.

Műve: A női felsőruha-szabás tankönyve. Pápa, 1928.

Forrás: Pápa és Vidéke, 20. évf., 1923. 28. sz, 2. p. - Pápa és Vidéke, 29. évf., 1932. 20. sz. 5. p. - Pápa és Vidéke, 29. évf., 1932. 20. sz. 5. p.