Görög Zoltán

Hely:
Alsóvárosi temető
Felirat:

Görög Zoltán evangélikus lelkész 1943-2009 és felesége Dr. Jilek Zsuzsanna főorvos 1942-20. Erős vár a mi Istenünk.

Megjegyzés:

Görög Zoltán (Gérce, 1943. június 19. - 2009. március 21.) evangélikus lelkész.

Sárváron érettségizett, majd egy évig itt is dolgozott önköltséges adminisztrátorként. Utána indult lelkészi pályára, ahová mindig is készült. 1963-ban került Budapestre, az Evangélikus Teológiai Hittudományi Egyetemre, ahol 1969-ben fejezete be tanulmányait, majd ugyanebben az évben, szülőfalujában lelkésszé avatták. Innen Celldömölkre, majd Rudabányára vezetett az útja, ahol segédlelkészként tizenkilenc község tartozott hozzá. 1970 nyarán az evangélikus püspök Pápára helyezte Halász Béla esperes mellé. Görög Zoltán Pápán kötött házasságot, felesége dr. Jilek Zsuzsa belgyógyász főorvos lett. A nagytiszteletű úr 1973 novemberében Homokbödögére került, a településhez Nagygyimót, Tapolcafő, Adásztevel, Nagytevel és Ugod gyülekezetei tartoztak. 1989-től Takácsi, Gecse és Szerecseny településeken is teljesítette szolgálatát. Lelkészi munkájával párhuzamosan dolgozott diakóniai és gyűjteményi előadóként, levéltári kutatásokat végzett, és egyháztörténettel is foglalkozott. Amíg működött, tagja volt az Egyháztörténeti Szemináriumnak is. Sokáig tanított hittant, amelyben lánya is segítségére volt. Görög Zoltánnal újságunkban néhány évvel ezelőtt harmincéves lelkészi szolgálata alkalmából interjút készítettünk, amelyben így zárta gondolatait. Egy kisebb betegségtől eltekintve, köszönöm jól vagyok, és örömmel szolgálok mindig és mindenütt, ahol módomban van. Gyülekezeti lelkipásztor szolgálatai sokak szívében és emlékében megmaradnak. A haláláról szóló gyászjelentésre ez a bibliai ige került fel: „Közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk az Úrnak élünk: ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk.” (Rm. 14,7-9)

Forrás: Pápa és Vidéke, VII. évf., 2009. 12. sz. 6. p.