Spáth Demeter Alajos

1830. október 16.-án lépett a rendbe; Pannonhalmán teológiai tanulmányainak bevégzése után, 1838. július 26.-án felszenteltetett; gimnáziumi tanár volt 1838-1842-ben Pápán, 1842-1850-ben Győrött, 1850-1862-ben Sopronban, 1862-1863-ban a dömölki apátság könyvtárnoka, 1863-1865-ben gimnáziumi tanár Esztergomban, hol 1865. október 22.-én meghalt. — Programmértekezése : Ein Wort über Aufklärung und Menschenliebe (a soproni gymnasium 1853. Értesítőjében).
Scripiores Ord. S. Benedicti. Vindobonae, 1881. 454. 1. és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XII. Saád-Steinensis. Budapest, 1908.

Születési dátum
Születési hely
Pozsony
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Esztergom
Foglalkozás
Szent Benedek-rendi áldozópap, tanár