Szászy István

Szülei: Szászy István református lelkész, Szikszai Lídia.

Túrról (Somogy megye) atyja időközben Nagyszokolyba (Tolna megye) költözött, innét Pápára küldték a gimnáziumba ; itt tanult tíz, Bécsben két évig. Iskoláit bevégezvén Pesten a skót missiónál egy évig tanító-káplán, harmadfél évig Torzsán (Bács megye) adminisztrátor volt. Pappá lett Torzsán 1861-ben, honnét még ugyanazon évben Pócsmegyerre (Pest megye) költözött és ott halt meg 1907-ben. — Az 50-es évek végén és a 60-sak elején a Jókai által szerkesztett Magyar Sajtóban mint vidéki levelező működött, különösen az első követválasztási mozgalmak idején ; a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapba (1870—76) dolgozott Megyeri álnév alatt is; a kecskeméti Lelkészi Tárban (Pest, 1871. III.) jelent meg egyházi beszéde.
Új M. Athenas. 387. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909.

 

 

Születési dátum
Születési hely
Túr
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pócsmegyer
Foglalkozás
református lelkész