Egy vadász feljegyzései

Szerző
Ivan Szergejevics Turgenyev

Az irodalom mesterének lakonikus, kifejező s gondolati mélységgel bíró nyelve és stílusa olvasók széles rétegeit szólította meg Oroszországban és külföldön egyaránt. Művei kétségtelenül aktuálisak és érdekesek maradnak a mai olvasó számára is, hiszen örök emberi értékeket és problémákat érintenek. Pontosan ilyen sokrétű tartalmi-érzelmi megközelítést találunk az első alkalommal 1852-ben megjelent Egy vadász feljegyzései szerzőjének elbeszélésciklusában, amely a természet, a szerelem, a társadalom és az emberi szenvedélyek témáját érinti. Sokatmondó, hogy Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij az Egy vadász feljegyzései c. művet az orosz falu mélyre ható képével hasonlította össze, amely arra késztet bennünket, hogy elgondolkodjunk az élet értelmén és a társadalomban betöltött szerepünkön.