Süttő Kálmán

Hely:
Kálvária temető
Felirat:

Itt nyugszik Süttő Károly a pápai Takarékpénztár nyug. pénztárosa meghalt életének 80-ik évében 1905. március 2-án és neje Süttő Franciska 1837–1917. Süttő Mihály meghalt életének 66 évében 1841. május 24-én, neje Koller Borbála meghalt életének 75-dik évében 1870. január 8-án.

Süttő Mihály meghalt életének 30-ik évében 1837. január 4-én. Süttő Gyula 1909–1964.

Süttő Kálmán 1871–1922 és neje Eberhardt Mária 1874–1951, Süttő Mária 1912–1973. Süttő Kálmán gimn. tanár 1907–1976, Süttő Kálmánné sz. Turi Ilona 1903–1987.

Megjegyzés:

Süttő Kálmán (Pápa, 1907. május 08. - Tapolca, 1976. augusztus 7.): matematika-fizika szakos középiskolai tanár.

Középiskolai tanulmányait a pápai bencés gimnáziumban végezte. 1925-ben érettségizett, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett mennyiségtan-természettan szakos tanári diplomát. 1950-58-ig a Petőfi Gimnáziumban, 1958-től nyugdíjazásáig a Türr István Gimnáziumban tanított. Egy ideig szaktárgyaiból a megyei felügyeletet is ellátta. Foglalkozott bélyeggyűjtéssel, numizmatikával is. Nyugdíjasként üdülőtelkén, Badacsonylábdihegyen dísznövényekből álló értékes botanikuskertet alakított ki.

Fő műve: Öt kötetes kéziratos matematikai példatár. (A Türr István Gimn. könyvtára őrzi)

Irodalom: Bencés ért. 1921/25. • Berkó-Legányi 191. • Petőfi emlk. 1994. 66. • Türr évk. 1988. 154.

Forrás: Pápai Pedagógus Lexikon. Főszerkesztő: Tungli Gyula. Pápa, 1997. - OSZK Gyászjelentések.