Szily János

Pápai nemes származású ; a teológiát, mint a nagyszombati papnevelő-intézet növendéke végezte; 1760-ban fölszenteltetett; segédlelkész volt Pápán, 1762. március 16.-a óta Pesten. 1764. január 13.-án plébános lett Fülekpüspökin, 1765-ben Karancsságon, 1772. április 3.-án Felsőludányban, 1794. január 31.-én Esztergom-Királyvárosban, hol 1800. január 18.-án meghalt. — Munkája : Szent István, első keresztény magyar király, előbb az égben mintsem a földön ismeretes ... Hirdette ezen sz. királynak jelen inneplése alkalmatosságával a bécsi nemes magyarságnak . . . Kisaszony havának 26. 1798. Bécs, 1798.
Petrik Bibliogr. — Zeitiger Alajos, Egyházi írók Csarnoka. Nagyszombat. 1893. 512.1.— Némethy Ludovicus, Series Parocborum. Strigonii, 1894. 965. 1.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909.

Részleges születési dátum
173 után?
Születési hely
Pápa
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Esztergom
Foglalkozás
katolikus plébános