Szkalka Kandid János

1812. október 28.-án lépett a rendbe. 1815-1819-ben gimnáziumi tanár volt Kőszegen, 1819-1823-ban teológiát tanult Pannonhalmán. 1823. szeptember 19-én fölszenteltetett. 1823-1836-ban gimnáziumi tanár volt Esztergomban. 1836-1837-ben Kőszegen; 1837-1843-ban perjel és tanár Bakonybélen, 1843-1844-ben alperjel Pannonhalmán, 1844-1861-ben a szentiványi plébánia adminisztrátora, 1861-ben az apátság al-, 1873-ban pedig főperjelének választották. — Cikkeket és költeményeket közölt az Egyházi Tárban, Religióban, Lehel Kürtben, Kath. Néplapban sat. — Munkái: 1. Iskolai ifjúsághoz classificatio elolvasása alkalmával tartott beszéd. Esztergom, 1833. — 2. Tek., nemes nemz. és tudós Krainer József úrhoz intézett beszéd, midőn fényes érd. szalagos függő nagyobb arany dísz-pénzzel Esztergomban ünnepélyesen felékesíttetnék. U. ott, 1834. — 3. Lantos dal tek. Kruplanics Simon esztergomi érsekség uradalmi főigazgatója névnapjára. U. ott, 1835. — 4. A bakonybéli apátság 8 százados ünnepére 24. szept. 1837. Pest. (Költ.). — 5. Carmen honoribus ill ac rev. dni Michaelis Rimmely, archi-coenobii S. Martini in S. Monte Pannoniae archi-abbatis etc. occasione solennis inaugurationis 18. Április 1843. devotum a ven. conventu abbatiae S. S. Mauritii & socior. martyrum de Bakonybél. Weszprimii. (Az Egyházi Tárból). — 6. Örömdal mélt. Rimely Mihály főapát úr tiszteletére 1858. jún. 10. bérmálás alkalmával, énekelte a szentiváni mindkét nemű iskolai ifjúság. Győr, 1858.
Scriptores Ord. Sti Benedicti. Vindobonae, 1881. 476. 1. — Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.

Forrás: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIII. Steiner-Télfy. Budapest, 1909.

 

Születési dátum
Születési hely
Párkány
Halálozás dátuma
Halálozás helye
Pápa
Foglalkozás
szent Benedek-rendi apátsági perjel